Sidst opdateret d. 22-04-2010
Månen

Linux maskotten Tux Psion computere i alle varianter

Månen
Billede af Månen

Månen er en klode, der går i bane om Jorden og har en radius på 1738 km. Da den med en sådan størrelse på forskellig vis påvirker forholdene på Jorden, bl.a. i form af et ikke uvæsentligt tidevand, er det rimeligt at betegne Månen som en biplanet. I dens banebevægelse kan afstanden mellem Jordens og Månens centre nå op på 406.740 km og ned på 356.410 km; hertil svarer en excentricitet af banen på 0,0549, og middelafstanden er 384.402 km. Bevægelsesretningen i banen er direkte (dvs. mod urviserne, set nordfra), og tiden for et synodisk omløb, dvs. i forhold til retningen mod Solen, er i middel 29,53059 døgn. På samme tid roterer Månen i forhold til solretningen én gang om sin akse med konstant vinkelhastighed.

Da Månens banehastighed, der ligger omkring 3400 km/h, ikke er konstant, kan der iagttages såkaldt libration i længde, dvs. en tilsyneladende rokken til siderne, så man i perioder, skiftevis til de to sider, kan observere lidt af Månens "bagside".

Månens sideriske omløbstid, dvs. i forhold til stjernehimlen, er 27,32166 døgn. Månens bevægelse om Jorden kompliceres ved, at beliggenheden af dens bane langsomt ændres. Således forskydes banens perigæum såvel som apogæet på 8,85 år én gang rundt i banen i samme retning, som Månens bevægelse foregår, og banens knudepunkter, de to skæringspunkter med Jordens baneplan, forskydes på 18,61 år én gang rundt i Jordens baneplan fra Ø mod V; under dette er vinklen mellem dette baneplan, ekliptika, og Månens baneplan ret konstant, nemlig 5,15º. Da yderligere Månens rotationsakse hælder lidt, 1,5º fra baneplanets vertikal, optræder foruden den nævnte libration i længde også en libration i bredde, resulterende i, at man fra Jorden af og til har direkte sigt til lidt af "bagsiden" ved Månens to poler. Til trods for Månens bundne rotation bevirker librationerne tilsammen, at indtil 59 % af måneoverfladen kan observeres fra Jorden. Månens samlede overflade er 38 mill. km² eller 7,5 % af Jordens, og Månens rumfang er 22 milliarder km³ eller 2 % af Jordens. Månens masse er 73,5 trillioner t eller knap 1/81 af Jordens masse; heraf beregnes Månens gennemsnitlige massefylde til 3,35 g/cm³, dvs. godt 60 % af Jordens massefylde. Ved Månens overflade er tyngdeaccelerationen 1,63 m s-2, mens den ved jordoverfladen ligger omkring 9,81 m s-2.


Kontakt: Jeg kan kontaktes via       GnuPG nøgle

Copyright © Michael Degn, 2002-2022.  Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår som 2.5 Danmark Licens.
Tilbage til toppen
Tilbage til diverse
Tilbage til forsiden

Valid XHTML 1.0! Valid css

Besøg siden 28.09.2003